Definitioner! 
Tilbage til opgavesiden

Følgende er en samling af de mest kendte begreber og principper inden for gåde-verdenen. Listen er ikke udtømmende, men den kan forhåbentlig hjælpe til endnu et skridt på vejen ved at kaste klarhed over sagen.  
 
Begreb Forklaring
Logogrif En talgåde, hvor tallene står for bogstaver (og omvendt?). Løsningen indkredses ved en række detailgåder for hvert ordled. Opgaven "send flere penge" er et eksempel på en logogrif. 
Logik Logik handler om de sproglige udsagn og forholdet mellem disse. En konklusion er logisk, når der er sammenhæng i tænkning eller argumentationen.
Matematisk og symbolsk logik er specialiseringer af den generelle logik, hvor det ikke handler om konkrete udsagn men om formen. Man bruger symboler med en konkret betydning i stedet for ord. 
Anagram En bogstavopstilling hvor et ord læst bagfra giver et andet ord, fx. kat-tak, eller ordets bogstaver er stillet på en anden måde, fx. skure-ruske.
Karade En stavelsesgåde. 
Gåde  
Mysterium  
Kryptogram Kryptografi. Hemmelig skrift eller kodeskrift. 
Nød  
Rebus  
Fikserbillede Et billede som indeholder et andet billede eller en figur skjult i tegningens linier. Man ser først denne figur ved at granske nøje og evt. ved at vende billedet på en anden måde. Der er ikke eksempler på denne type opgave på disse side!
Piktogram  
Anakronisme Fejl i tidsoverensstemmelsen. Fx. en detalje som hører hjemme i en anden tidssammenhæng, hvis man ser kondensstriber fra et jetfly i en film der foregår i middelalderen.
Analyse At undersøge noget og finde frem til hvad det består af. 
Analogi Lighed eller overensstemmelse. Man kan lave en analogislutning ved at bruge ligheder som i visse henseender svarer til ligheder i andre henseender. 
   

God fornøjelse!

Retur til topSiden er sidst opdateret okt. 2002. Webmaster: Webchef@jaz.dk